Opleider NVRG
Opleider aan postdoctoraal onderwijs GZ-opleiding: 30 uur systeemtherapie
Utrecht, Rotterdam / Leiden.
Deze 30 uur systeemtherapie binnen de GZ opleiding is door NVRG erkend


Verdiepende basiscursus systeemtherapie 60 - 132 uur

Deze cursus maakt de theoretische basisopleiding tot systeemtherapeut compleet en is een vervolg op de 60 uur Inleiding. De groep bestaat bij voorkeur uit 16 cursisten, de inschrijving is reeds begonnen.

Klik hier om in te schijven voor Verdiepende basiscursus systeemtherapie 60 - 132 uur
Start: Vrijdagen, maart 2020.


Specialistische cursus Systeemtherapie Kinderen en Jeugd
"Methodieken ten behoeve van gezinsfase ontwikkelingen
"
Ook in 2020 bieden we onze specialistische cursus Kinderen en Jeugd aan. Naast de erkenning in de NVRG route tot systeemtherapeut geeft deze cursus 40 uur nascholingspunten voor reeds erkende systeemtherapeuten.
Deze 40 uur staat ook open voor geregistreerde systeemtherapeuten werkzaam zowel in jeugd als in volwassenzorg. Bijscholing is geaccrediteerd!

Klik hier voor meer informatie.

Klik hier om in te schijven voor Specialistische cursus Systeemtherapie Kinderen en Jeugd
Start: Vrijdagen, maart 2020.

Alle opleidingen zijn NVRG erkend en leiden tot registratie systeemtherapeut.
Groepssupervisie in combinatie met opleiding behoort tot de mogelijkheden.
Voel je vrij om informatie bij ons op te vragen: 06-20278552
of via
neem contact op met m.c.schirris@kpnplanet.nl 

Deze cursussen zijn in vaste samenwerking met de heer Gerrit van Ramshorst, eveneens erkend leersupervisor en opleider van de NVRG. De specialistische cursus systeemtherapie en ouderen zal mede worden gedragen door de heer Chris Bavinck, psychiater ouderenzorg. Verder worden bij de alle opleidingen diverse gespecialiseerde gastdocenten betrokken.